ZABURZENIA ROZWOJOWE’NACZYŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

Mogą one istnieć jako wady izolowane lub skojarzone z wadami serca, mogą indukować lub być następstwem powstawania wad płuc i często występują wraz z nimi.

Skomplikowany rozwój układu naczyniowego płuc stwarza ogromne możliwości powstawania jego zaburzeń rozwojowych. Cytując za Avery można powiedzieć, że nieprawidłowy kierunek rozwoju w zakresie pierwszego splotu naczyniowego i łuków aortalnych może spowodować przetrwanie naczyń normalnie zarastających, zanikanie tych, które powinny przetrwać, niedostateczne ich wykształcenie się oraz łączenie się ze sobą naczyń, które powinny pozostać jak osobne jednostki.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ostra niedrożność jelit

Ostra niedrożność jelit. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę: 1. Głębokość towarzyszącego wstrząsu. 2. Obecność lub nieobecność regurgitacji i wymiotów. Regurgitacja jest biernym procesem, nie wymagającym skurczu mięśni, wymioty są związane z czynnym odruchem mięśni. Do regurgitacji usposabia pochylenie wezgłowia, natomiast niebezpieczeństwo jej wystąpienia jest mniejsze, gdy głowę pacjenta uniesie się o 45°.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Badanie rtrj

Wielu autorów opisuje krwioplucie jako charakterystyczny objaw torbieli oskrzelowopochodnej. Częściej występuje ona w torbielach komunikacyjnych i zakażonych, ale wynaczynienia do torbieli zamkniętych mogą również występować.

Należy podkreślić, że nawet duża torbiel oskrzelowopochodna może nie dawać żadnych objawów i wykrywa się ją przypadkowo.

Badanie rtrj. W rozpoznaniu torbieli pierwszorzędne znaczenie ma badanie rtg. Torbiele komunikujące najczęściej mają wygląd pierścieniowatego przejaśnienia

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wady dużych naczyń górnego śródpiersia

Zaburzenia rozwojowe dużych naczyń górnego śródpiersia, zmieniające czynność i rozwój układu oddechowego, są zlokalizowane powyżej VI łuku aortalnego, kojarzą się w 75% z wadami serca. Wymieniono je opisując zewnętrzne zwężenie tchawicy.

Wady tętnic płucnych. Do zaburzeń rozwojowych należy tu brak jednej lub obu tętnic płucnych ukrwie- nie płuca pochodzi wówczas od aorty przez jej dodatkowe gałęzie lub przez poszerzony układ tętnic oskrzelowych. Płuco po stronie braku tętnicy jest hipoplastyczne, o zredukowanej wentylacji, podatne na zakażenie. Przy braku obu tętnic i odejściu ich od aorty wstępującej niemowlę zwykle nie przeżywa roku nieco dłuższe przeżycie (50% dzieci do 10 r. ż.) obserwuje się wówczas, gdy ultrwienie płuc pochodzi z tętnic oskrzelowych, odchodzących od aorty zstępującej. Także podobnie długiego przeżycia można spodziewać się przy jednostronnej agenezji tętnicy płucnej.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Różnorodność objawów klinicznych i rtg

Czasem zachodzi potrzeba wykonania badania kimograficznego lub angiopneumo- grafii przy umiejscowieniu się torbieli w pobliżu serca lub wielkich naczyń.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg zmusza do wielokierunkowego zróżnicowania z innymi stanami dającymi podobne obrazy, np. torbiele powietrzne różnicuje się z torbielami pozapalnymi – pneumocystami, z limfatycznymi, z odmą opłucnową, ropniem płuca, torbielą pasożytniczą, rozedmą płatową torbiele zamknięte – z guzami płuca lub śródpiersia.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)